Analiza rozbieżności pomiędzy umiejętnościami, kompetencjami, kwalifikacjami a zawodem wykonywanym

02.09.2021, 17:00 – 19:00

Registration: here

Projekt INCREAS – Warsztat ekspercki

Proponowane pytania do dyskusji:

  1. Dlaczego obiekty historyczne potrzebują tradycyjnych umiejętności, kompetencji/kwalifikacjami oraz zawodów?
  2. Które z tradycyjnych umiejętności, kompetencji/kwalifikacji, czy zawodów nie są aktualnie dostatecznie nauczane/szkolone?
  3. Jak system edukacji reaguje na potrzeby nauczania tradycyjnych kompetencji?
  4. Jakie tradycyjne umiejętności, kompetencje, kwalifikacje, zawody są potrzebne na rynku pracy?
  5. Które z nich są nauczane? A które już nie? Jak można by zapełnić tą rozbieżność pomiędzy systemem edukacji a potrzebami rynku pracy?