Analiza rozbieżności pomiędzy umiejętnościami, kompetencjami, kwalifikacjami a zawodem wykonywanym

16.06.2021, 17:00

Registration: here

Projekt INCREAS – Warsztat ekspercki

Termin: 16.06.2021r. godz. 17:00

Temat: 1.1 Analiza rozbieżności pomiędzy umiejętnościami, kompetencjami, kwalifikacjami a zawodem wykonywanym.

Prowadzący spotkanie: dr Hubert Mącik

Cel spotkania: wskazać różnice w różnych krajach Europy; jak sytuacja kształtuje się w poszczególnych krajach. Jak UE może temu zaradzić?

Podczas spotkania uczestnicy postarają się odpowiedzieć na następujące pytania:

1. Dlaczego obiekty historyczne potrzebują tradycyjnych umiejętności, kompetencji/kwalifikacjami oraz zawodów?

2. Które z tradycyjnych umiejętności, kompetencji/kwalifikacji, czy zawodów nie są aktualnie dostatecznie nauczane/szkolone?

3. Jak system edukacji reaguje na potrzeby nauczania tradycyjnych kompetencji?

4. Jakie tradycyjne umiejętności, kompetencje, kwalifikacje, zawody są potrzebne na rynku pracy?

5. Które z nich są nauczane? A które już nie? Jak można by zapełnić tą rozbieżność pomiędzy systemem edukacji a potrzebami rynku pracy?