Struktura sektora kreatywnego w świetle panoramy umiejętności UE & Sektor kreatywny – Interesariusze i miejsca przeznaczone do innowacji w sektorze dziedzictwa kulturowego

16.09.2021, 17:00 – 19:00

Registration: here

Proponowane pytania do dyskusji:

  1. Jak definiujemy sektor dziedzictwa kulturowego?
  2. Co rozumiemy pod pojęciem sektora dziedzictwa kulturowego?
  3. Co to jest – przemysły kreatywne?
  4. Przemysły kreatywne – przedstawiciele.
  5. Jakie podmioty i przestrzenie są dostępne dla innowacji w dziedzictwie kulturowym?
  6. W jaki sposób można wprowadzać innowacje w dziedzictwie kulturowym?