Analiza potrzeb procesu certyfikacji / wydawania dyplomów mistrzowskich w zawodach związanych z dziedzictwem kulturowym

09.09.2021, 17:00 – 19:00

Registration: here

Proponowane pytania do dyskusji:

  1. Dlaczego certyfikacja/dyplomy mistrzowskie są ważne w zawodach związanych z dziedzictwem kulturowym?
  2. Jaka jest wartość dyplomów mistrzowskich?