Regionalne rozbieżności w umiejętnościach dziedzictwa kulturowego & Minimalizacja rozbieżności w zakresie umiejętności dziedzictwa kulturowego

21.09.2021, 17:00 – 19:00

Registration: here

Proponowane pytania do dyskusji:

  1. Jakie luki w tradycyjnych kompetencjach należy uzupełnić z perspektywy służb konserwatorskich
  2. Jakie luki w tradycyjnych kompetencjach należy uzupełnić z perspektywy przedsiębiorców?
  3. Jakie luki w tradycyjnych kompetencjach należy uzupełnić z perspektywy Izb Rzemieślniczych?
  4. Jakie luki w tradycyjnych kompetencjach należy uzupełnić?
  5. Jak można to zrobić z powodzeniem?