Zručnosti v oblasti stavebného kultúrneho dedičstva – vzdelávací systém, certifikácia, networking a príklady dobrej praxe

14.09.2021, 09:00 – 12:30

Registrácia: tu

 

Agenda:

9:00    Začiatok podujatia

9:00    Privítanie moderátorom podujatia

Privítanie projektovým manažérom

9:10    Prestavenie projektu INCREAS

9:25    Predstavenie hostí a diskutujúcich účastníkov

9:35    Téma č. 1: Networking expertov, učňov a dobrovoľníkov v oblasti kultúrneho dedičstva – očakávania, prax a vízia budúcnosti

10:20  10 min prestávka

10:30  Téma č. 2: Pozícia tradičných zručností vo vzdelávacom systéme pre oblasť stavebného kultúrneho dedičstva

11:15  10 min prestávka

11:25  Téma č. 3: Príklady dobrej praxe pre získanie zručností pre oblasť stavebného kultúrneho dedičstva

12:10  Zhrnutie a priestor pre posledné otázky

Poďakovanie a rozlúčka

12:30  Koniec