Kompetencje cyfrowe dla sektora dziedzictwa kulturowego & Znak jakości (quality seal) dla potwierdzenia kompetencji cyfrowych w zakresie dziedzictwa kulturowego

07.09.2021, 17:00 – 19:00

Registration: here

Proponowane pytania do dyskusji:

  1. Jakie kompetencje cyfrowe i kwalifikacje są potrzebne w architektonicznym dziedzictwie kulturowym?
  2. Dlaczego obiekty historyczne potrzebują kompetencje cyfrowe i kwalifikacji?
  3. Jakich kompetencji cyfrowych i kwalifikacji potrzebują obiekty historyczne?
  4. Jakie kompetencje cyfrowe są potrzebne na rynku pracy?
  5. Jak system edukacji reaguje na potrzeby rynku w kontekście kompetencji cyfrowych?
  6. Jak można by zapełnić tą rozbieżność pomiędzy systemem edukacji a potrzebami rynku pracy?