Ohrozené zručnosti a profesie v stavebnom kultúrnom dedičstve – Aké máme možnosti pre zlepšenie situácie?

07.09.2021, 09:00 – 12:30

Registrácia: tu

 

Agenda:

9:00    Začiatok podujatia

9:00    Privítanie moderátorom podujatia

Privítanie projektovým manažérom

9:10    Prestavenie projektu INCREAS

9:25    Predstavenie hostí a diskutujúcich účastníkov

9:35    Téma č. 1: AKÉ POVOLANIA, KOMPETENCIE A ZRUČNOSTI S OHĽADOM NA STAVEBNÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO NA SLOVENSKU CHÝBAJÚ?

10:20  10 min prestávka

10:30  Téma č. 2: OHROZENÉ ZRUČNOSTI V OBLASTI STAVEBNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA A REGIONÁLNE ROZDIELY

11:15  10 min prestávka

11:25  Téma č. 3: AKO ZLEPŠIŤ SITUÁCIU V OBLASTI CHÝBAJÚCICH ZRUČNOSTÍ PRE KULTÚRNE DEDIČSTVO?

12:10  Zhrnutie a priestor pre posledné otázky

Poďakovanie a rozlúčka

12:30  Koniec