Wymagania dotyczące budowania sieci ekspertów, wolontariuszy i praktykantów w sektorze dziedzictwa kulturowego

14.09.2021, 17:00 – 19:00

Registration: here

Proponowane pytania do dyskusji:

  1. Jakie jest zapotrzebowanie na sieci?
  2. Jakie wymagania muszą spełniać sieci, które odniosą sukces?
  3. Jak może działać cyfrowy zbiór ekspertów?
  4. W jaki sposób można zbudować sieć ekspertów, wolontariuszy i praktykantów?
  5. Jak działać może cyfrowy zbiór ekspertów?