Digitálne kompetencie a ich prínos pre sektor kultúrneho dedičstva

23.09.2021, 09:00 – 12:30

Registrácia: tu

 

Agenda:

9:00    Začiatok podujatia

9:00    Privítanie moderátorom podujatia

Privítanie projektovým manažérom

9:10    Prestavenie projektu INCREAS

9:25    Predstavenie hostí a diskutujúcich účastníkov

9:35    Téma č. 1: Digitálne kompetencie vs. stavebné kultúrne dedičstvo

10:20  10 min prestávka

10:30  Téma č. 2: Digitálny prenos vedomostí o kultúrnom dedičstve – Ako to vyzerá na Slovensku?

11:15  10 min prestávka

11:25  Téma č. 3: Príklady dobrej praxe – slovenskí pionieri fungujúceho  digitálneho prenosu vedomostí o kultúrnom dedičstve

12:10  Zhrnutie a priestor pre posledné otázky

Poďakovanie a rozlúčka

12:30  Koniec