Umiejętności związane z kulturą / dziedzictwem kulturowym w systemie edukacji & Definicja umiejętności/zawodów zagrożonych w sektorze dziedzictwa kulturowego & Rozwój umiejętności w sektorze dziedzictwa kulturowego – analiza potrzeb i rekomendacje & Modele dobre praktyki z zakresu szkolenia umiejętności związanych z kulturą / dziedzictwem kulturowym

23.09.2021, 17:00 – 19:00

Registration: here

Proponowane pytania do dyskusji

  1. Jaką rolę odgrywają umiejętności z zakresu dziedzictwa kulturowego w polskim systemie edukacji z perspektywy projektu?
  2. Jaką rolę odgrywają umiejętności z zakresu dziedzictwa kulturowego w polskim systemie edukacji z perspektywy szkolnictwa zawodowego?
  3. Jaką rolę odgrywają umiejętności z zakresu dziedzictwa kulturowego w polskim systemie edukacji z perspektywy Izb Rzemieślniczych i przedsiębiorców?
  4. Jaką rolę odgrywają umiejętności związane z dziedzictwem kulturowym w polskim systemie edukacji?
  5. Które zawody są zagrożone?
  6. Jakie umiejętności są związane z zawodami zagrożonymi?
  7. Które umiejętności już teraz są trudne do odwzorowania w przetargach?